some_text

GRUNDLAG
SERVICE
CV
KONTAKT

GRUNDLAG FOR

ISAK CONSULTING

── Hovedideen bag min konsulentvirksomhed er gennem praktisk rådgivning at understøtte virksomheder i selv at
kunne løse og gennemføre statistiske analyser som grund-
lag for at kunne udvikle nye tiltag for både at fastholde eksisterende kunder og vurdere potentielle nye kunde-
segmenter. Erfaring og viden gennem mange års arbejde
i Danmarks Statistik med tilsvarende arbejdsområde vil
være det centrale element i min rådgivning som konsulent.